Egna teman 2022

Här kommer jag att samla de egna teman jag skapar under året. (Deltagarnas nyskapade teman ligger till grund för nästa års lista. Du får skapa 52 st om du deltar i normal takt, 26 st om du kör på halvfart.)

 1. I kö
 2. Krypa nära
 3. Fönsterglugg
 4. Skorstensstock
 5. Ruiner
 6. Stilleben i rosa och grönt
 7. Uppfinning
 8. Snickeri
 9. Hand i hand
 10. Överflöd
 11. Storögd
 12. Från förr
 13. Komplementfärger
 14. Lek med bokeh
 15. Färgglädje
 16. Sårad
 17. Koncentriska cirklar
 18. Mönsterglädje
 19. Trumma
 20. Skrammelinstrument
 21. Skrämmande skugga
 22. Kåta
 23. Tvåbladig
 24. Flöte
 25. Strandfynd
 26. Spant
 27. Komplementfärger
 28. Motordel
 29. Brofäste
 30. Kanal
 31. Insvept
 32. Pipor
 33. Uppstammad
 34. Strimlor
 35. Fnurra
 36. Harpa
 37. Produktion
 38. Backdrop
 39. Morgonte
 40. Markörer
 41. Nedskräpning
 42. Mysbelysning
 43. Toktäcke
 44. Kontur
 45. Sablar!
 46. Eldfängd
 47. Skuggspel
 48. Rockmusik
 49. Spårsnö
 50. Vardagsmat
 51. Snömössa
 52. x