Kategoriarkiv: Aug 23

Gallejaur, sammanfattning


Kulturreservat
Kulturreservatet som ligger vid Gallejaurdammen några mil från Glommersträsk i Norrbottens län består av två delar. Dels själva byn med dess gårdar, åkrar, ängar och de skogsmarker som gränsar mot dessa och dels utskiftet Bergmyran, en slåtteräng cirka 4 km. från byn.

Bebyggelsen
Reservatets byggnadsvårdsplan innefattar 63 byggnader varav 48 är timringar, 3 är jordkällare och övriga är brädhus.
Gårdsmiljöerna är väl bevarade och representerar på ett tydligt sätt ett nybygges utveckling i lappmarken. Från 1800-talets höga grad av självhushåll med behov av många byggnader för skilda behov fram till 1920- och 30-talens småbruk med i stort sett bara mangård och ladugård. De timrade byggnaderna utgör en provkarta på 1800-talets byggnadsteknik.

Läs mer på https://www.gallejaur.com/